Hubertova jízda 2017

XVII. Hubertova jízda se koná v sobotu 21. října 2017 na Šelmberku a v jeho okolí.

Sraz účastníků v 10:00 hod.

Slavnostní zahájení v 11:00 hod.

Místo srazu zde.

Večer proběhne tradiční soud ve vožickém hostinci Na Růžku.

Pro informace v den akce volejte 602758317 (MVDr. Pavlík)

Další informace budou zveřejňovány průběžně.

Podmínky účasti:

1. Přihlášky s počtem jezdců a koní zasílejte do 14. října 2017 na náš klubový email. 

2. Jezdec se může zúčastnit pouze s helmou.

3. Uvítáme korektní jezdecký oděv.

4. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

4.1 Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat potvrzení platné pro přesun koní dle veterinárních směrnice pro příslušný rok. Vyšetření krve na AIE nesmí být starší 6 měsíců a výsledek musí být zapsán v Průkazu koně!

4.2. Účastníci jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.

4.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární služba závodů při příjezdu.

Těšíme se na vaší účast.